Най-добрата снимка за последните 4 часа

Ariadna

19/6

***