Изисквания към фотографиите, статуси и квоти

На PhotoMoment могат да бъдат публикувани фотографии с максимална големина 980х980 пиксела и обем до 350 KB. Според съществуващите статуси на сайта (виж Правилата, раздел "Статуси"), авторите разполагат със следните квоти за публикация:

  • Първо ниво - по 1 снимкa на ден
  • Второ ниво - по 4 снимки на ден
  • Трето ниво - по 6 снимки на ден