Best of the week
92 / 113
Wien V

Date

2008-11-15 08:37

Country

Austria

1
Ars
15-Nov-2008 11:46
Ars

Много различна и интересна серия си ни поднесла. Лично на мен ми е интересно дали серията ще продължи, но и дотук вече се оформят идеи.

.....

Трудно е да разберем какво те води в тази серия, като не даваш и намек за отношението ти като автор. Всичко се гради вътре в кадъра, и ние зрителите нямаме място там. Даже се чувстваме донякъде неудобно, че сме въвлечени в тази "оголеност"

.....

И в трите кадъра се обаче се усеща една отчужденост и отдръпнатост..., само в първия кадър има загатнато отъждествяване. Но това отъждествяване е комбинирано със потулване. Човекът се е скрил. Ако разглеждаме обекта като символ на Адам, тогава изплува идеята за срама. Срама от греха. Тази идея се натрапва от допълването на женския образ във втория и третия кадър. Където жената е по-скоро олицетворение на самия грях.

.....

Във втория кадър мъжът е "изритан" в ъгъла, от жената. Очевидно е, че той се е опитвал да се доближи.... Но всъщност се е получило обратното. Това се подсказва от неприличния жест на жената. През вековете след средновековието този жест на отпуснат надолу среден пръст е служил като обозначаване на хомосексуалност. Ако се разгледа в този аспект, може ли да направим тази асоциация за греха на "Ева". Това ли е причината за отблъскаването.

В Третия кадър, това си личи още по-ясно. Където виждаме двойнственоста в образа на Жената. Мъжът е тотално обърнат с гръб, което подсказва за поредно отблъскване.

.....

В крайна сметка серията въздейства със силата на драмата, която е тиха и не е изразена с движения и динамика, а напротив ограничена е до вътрешния патос на Човека.

.....

Поздравления отново за подхода и мисълта!

Reply

2
DROZDEK
16-Nov-2009 02:34
DROZDEK

это так круто.. мои поздравления!!

Reply

Before you post comment, please read carefully The Rules. Make an effort to be analytical and constructive in your critics. This will help other authors with their future work. Avoid using only punctuation marks in your comments, try to be more descriptive. Avoid insult at any cost. Follow the netiquette rules. Users who break the site rules as well as generally accepted communication etiquette here, will be removed from our site!

Comment