Date

2009-09-24 14:35

Country

Bulgaria

1
mirabilia
24-Sep-2009 18:11
mirabilia

Ауу...великолепна работа...Bravo!

Reply

2
Ars
24-Sep-2009 20:34
Ars

Няколко пъти се връщам тук, днес!
Брутално красиви форми на архитектурата, изваяни от тъмнината и допълвани от силното присъствие на модела и сянката му.. Изключително добър синтез и обръщане на ролите... докато архитектониката се разлива и разчувства.., човешкото се вглъбява и втвърдява.. Нямам думи да го опиша... изсмуква те от черупката ти..

Reply

3
Olsen
24-Sep-2009 22:10
Olsen

много музика и тишина в кадъра... прекрасен е!

Reply

4
VanyaBuchel
24-Sep-2009 22:45
VanyaBuchel

След Арс няма какво да кажа... СТРАХОТНА РАБОТА!!!

Reply

Before you post comment, please read carefully The Rules. Make an effort to be analytical and constructive in your critics. This will help other authors with their future work. Avoid using only punctuation marks in your comments, try to be more descriptive. Avoid insult at any cost. Follow the netiquette rules. Users who break the site rules as well as generally accepted communication etiquette here, will be removed from our site!

Comment