Best of the week
100 / 83
"Nuestro corazon"

Date

2011-01-24 08:45

Country

Spain

1
nuvola
27-Jan-2011 12:53
nuvola

Отдавна, откакто съм видяла за първи път твоя работа, знаех, че има, че съществува една-единствена дума, която да предаде силата и чувствителността, с които виждаш и създаваш. Дума, която изразява оставането без думи. Която не се комбинира с други, дори не се прозинася и изписва, а направо ни превзема и насища - от върха на небцето до тънките кости на глезените, и причинява тежка наслада; треперене, нежен несвяст и яростно сриване; тъга и екстаз, раздаване на душата до предела на силите... Duende.
Ако не беше испанският ти цикъл, още дълго щях да се лутам, без да мога да ти кажа, че съм открила "думата": Че създаваш с дуенде!

Reply

2
murasaki
27-Jan-2011 18:14
murasaki

nuvola: Ирен..., да, това е животът ми, целият... такава съм избрала да бъда, да остана... Благодаря ти за "думата", благодаря ти за пулса и небцето, благодаря ти, Ирен!...

Reply

Before you post comment, please read carefully The Rules. Make an effort to be analytical and constructive in your critics. This will help other authors with their future work. Avoid using only punctuation marks in your comments, try to be more descriptive. Avoid insult at any cost. Follow the netiquette rules. Users who break the site rules as well as generally accepted communication etiquette here, will be removed from our site!

Comment